PORTRETTEN VAN LERENDE ORGANISATIES

Hieronder kunt u de reeks videofilms bekijken die VAARWERK TRAJECTEN realiseerde in opdracht van de projectdirectie Leren & Werken van de ministeries van OCW en SZW.

In de films vertellen ondernemers/eigenaren, P&O-functionarissen en -adviseurs, bedrijfs/productie-leiders en andere medewerkers over hoe zij in hun bedrijf leren en werken vorm geven en hoe zij dat ervaren. Welk type scholing/begeleiding slaat aan en waarmee bereik je de beste resultaten? De interviews laten zien hoe deze bedrijven zelf het initiatief nemen om opleidings- en begeleidingsprogramma’s op te stellen en medewerkers de gelegenheid bieden om zichzelf persoonlijk te ontwikkelen.

DA Wouter Last Apeldoorn

Huykman en Duyvestein Den Haag

Arte di Granito BV Helmond

Zeeuwse Stromen Renesse

Piet Zoomers Modemall Wilp