Eenmansbedrijf met een meermansnetwerk

Ik ben sinds 1999 trainer/coach/adviseur personeel en organisatie, heb mijn eigen bedrijf en werk samen met trainers, coaches, en adviseurs die dezelfde 'mind- and soulset' hebben. Wij verzamelen, verspreiden en presenteren ‘kennis uit de eerste hand', waarbij de focus op werken en leren ligt. Hier zijn ook managers/leidinggevenden en medewerkers van succesvolle bedrijven en instellingen bij betrokken.


Kennis uit de eerste hand

Over leren, innoveren en veranderen zijn boeken vol geschreven, waardevolle en voor ieder toegankelijke kennisbronnen. Een andere bron is moeilijker te ontsluiten: de kennis van mensen uit de organisatiepraktijk zelf. Jammer, want met deze kennis kun je vaak sneller en effectiever reageren op (sterk) veranderende omgevingen. Daarom boor ik deze bronnen aan en breng ze voor het voetlicht om te laten zien dat succesvol veranderen wel degelijk kan. Het is altijd weer bijzonder te zien hoe mensen de dilemma's en weerstanden overwinnen die onlosmakelijk verbonden zijn met verandering. Ik presenteer mensen en organisaties die erin geslaagd zijn om zich (steeds weer) aan te passen en dus te leren. Zij bleken in staat om persoonlijke en zakelijke belangen met elkaar te verbinden en duurzame, lonende resultaten te behalen.

Voorbeeld 

Ik sluit aan bij de ervaringen van deelnemers en laat hen ontdekken dat leren en veranderen zinvol én prettig kan zijn. De eerstehands kennisbronnen en succesvolle voorbeelden brengen mensen eerder in beweging. Daarom krijgen deze verhalen in de trainings-, informatie- en begeleidingsactiviteiten een podium, zodat ook andere mensen en organisaties er hun voordeel mee kunnen doen. Zo kwam in een training verzuimmanagement voor operationeel leidinggevenden van een multinational een machinebankwerker aan het woord.
Door zijn relaas kregen de managers een ander, nieuw beeld van zijn belevingswereld, wat hun leerambities zeer positief beïnvloedde.