"... juist zij daar de meeste grondstenen voor zouden moeten leveren. Bovendien berust onze samenleving nu eenmaal op machtsverhoudingen en machtsdenken en wij kunnen ons niet zo makkelijk conformeren aan andere systemen. Semler is geen gemeengoed. Wat me het meest frappeerde is dat hij de medewerkers niet beschouwt als een apart soort mensen, maar als gewone mensen. Eigenlijk was zijn credo: doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Als je dat als uitgangspunt kunt nemen, dan spreekt daar eigenlijk in de basis een respect uit voor de andere persoon, als gelijkwaardig aan jezelf."

Deze uitspraak komt van een bedrijfskundig adviseur en coach die werkt met de Semler-aanpak, waarmee hij tijdens zijn opleiding in aanraking kwam. Hij was onder andere werkzaam in het onderwijs en als directeur van een instelling in de geestelijke gezondheidszorg.