BEST PRACTICES IN DE ZORG

Hieronder kunt u de reeks videofilms bekijken die VAARWERK TRAJECTEN realiseerde in opdracht van In voor Zorg, stimuleringsprogramma van het ministerie van VWS voor organisaties in de langdurige zorg en Vilans, kenniscentrum voor deze sector.

In de films vertellen cliënten, medewerkers verzorgenden/verpleegkundigen, leidinggevenden/managers, directies en bestuurders hoe zij in hun instellingen de zorg hebben georganiseerd en hoe zij die beleven. Welk woon- en begeleidingsvormen zorgen voor goed leven, mooi werk, meer efficiëntie en duurzaamheid. De gesprekken en beelden laten zien hoe cliënten samen met hun begeleiders de ruimte krijgen om zelf invulling te geven aan het wonen, werken en de vrije tijd. Met mooie resultaten voor alle betrokkenen, maar ook met aandacht voor ‘de beren op de weg’ die zij tegenkwamen ... 

Cliënten in beeld

Casemanager: dé schakel in de ketenzorg

Kleinschalig Wonen: geen doel maar middel

Lean: goed leven, mooi werk

Transformatieproces SOCIALE RESTAURANTS Wielborgh Dordrecht

LEREN LEREN in de Crabbehoff Dordrecht. Het IVZ-model in de praktijk